[TÌM HIỂU] Nghi Thức Tụng Kinh Cầu Siêu Giải Thoát Linh Hồn

by admin

Tụng Kinh Cầu Siêu Giải Thoát Linh Hồn  là một nghi thức tâm linh quan trọng trong Phật giáo, được thực hiện để cầu nguyện cho hương linh của những người đã qua đời được siêu thoát khỏi cảnh khổ đau, lưu lạc và sinh về cõi Tịnh độ của đức Phật. Tụng kinh cầu siêu cũng là một biểu hiện của lòng hiếu thảo, tưởng nhớ và tri ân đến ông bà, cha mẹ, tổ tiên và những người thân yêu đã khuất.

Để hiểu hơn về nghi thức Tụng Kinh Cầu Siêu Giải Thoát Linh Hồn, mời bạn theo dõi bài viết sau của Icare-Plus.

Nghi Thức Tụng Kinh Cầu Siêu Giải Thoát Linh Hồn
Nghi Thức Tụng Kinh Cầu Siêu Giải Thoát Linh Hồn

Nguồn gốc của Nghi Thức Tụng Kinh Cầu Siêu Giải Thoát Linh Hồn

Nghi thức cầu siêu có nguồn gốc từ gương hiếu hạnh của Đại Tỷ Kheo Mục Kiền Liên, một trong những vị đệ tử trưởng lão của đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong Kinh Mục Kiền Liên Báo Hiếu Kinh, được thuật lại rằng, vì muốn báo hiếu cha mẹ, Ngài đã dùng thần thông để soi khắp các cõi Trời, soi khắp các tầng địa ngục để tìm cha mẹ mình.

Nghi Thức Tụng Kinh Cầu Siêu Giải Thoát Linh Hồn
Nghi Thức Tụng Kinh Cầu Siêu Giải Thoát Linh Hồn

Nhờ có thần thông, Ngài biết được mẹ mình đang đoạ lạc ở địa ngục Ác La, bị chúng quỷ tra tấn và nuốt chửng. Ngài đã mang theo chén cơm và nước để cứu mẹ, nhưng khi đến nơi thì chén cơm biến thành than, nước biến thành máu. Ngài đã khóc lóc và cầu xin Đức Phật tìm cách giúp Ngài cứu mẹ.

Đức Phật dạy rằng, nhân dịp chư Tăng sau ba tháng an cư, tinh tiến tu tập ba phần giới, định, tuệ, tích lũy đầy đủ công đức, nên cúng dường với tâm bình đẳng, thanh tịnh để chư Tăng chú nguyện vào phẩm vật cúng dường. Đức Mục Kiền Liên làm theo lời Phật dạy và cứu được mẹ thoát tội địa ngục. Kể từ đó bắt đầu hình thành nghi thức cầu siêu.

Các Phật tử có lòng hiếu thảo, noi theo tấm gương Đại Hiếu Mục Kiền Liên và theo lời chỉ dạy của Đức Phật, có thể nguyện cầu cứu khổ cho ông bà cha mẹ, tổ tiên và chúng sinh của mình.

Cách tụng kinh cầu siêu tại nhà

Nghi Thức Tụng Kinh Cầu Siêu Giải Thoát Linh Hồn
Nghi Thức Tụng Kinh Cầu Siêu Giải Thoát Linh Hồn

Tụng kinh cầu siêu có thể được thực hiện tại chùa hoặc tại nhà. Tùy theo điều kiện và hoàn cảnh của mỗi gia đình mà có thể tự xác định thời gian và số lần tụng kinh. Tuy nhiên, có một số quy tắc chung khi tụng kinh cầu siêu tại nhà như sau:

 • Chuẩn bị bàn thờ gọn gàng, sạch sẽ, có hình ảnh hoặc ấn tích của người đã qua đời (nếu có), có đèn, hương, hoa, trà, nước, trái cây và các vật phẩm cúng dường khác.
 • Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm:

 Tịnh pháp – giới chơn – ngôn Án lam xóa ha. (3 lần) Tịnh tam – nghiệp chơn – ngôn Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)

 • Thắp ba cây hương, quỳ ngay thẳng, cầm hương ngang trán niệm lớn bài cúng hương:

Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Bồ Tát. Nam mô Đại Tỷ Kheo Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô chư Phật chư Bồ Tát. Nam mô chư Thánh chư Tiên. Nam mô chư Hộ Pháp chư Vị. Nam mô Tam Bảo. Con xin cúng dường Tam Bảo và chư Thánh chư Tiên ba cây hương này, xin nhận lãnh và ban phước cho con và gia đình được an lạc, cho hương linh của ông bà cha mẹ tổ tiên được siêu thoát về cõi Tịnh độ của đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. (3 lần)

 • Đặt hương xuống trước bàn thờ, quỳ ngay thẳng, niệm lớn bài cầu siêu:

 Nam mô A Di Đà Phật. Con xin thành kính cầu siêu cho hương linh của ông bà cha mẹ tổ tiên và những người thân yêu đã khuất của con, nếu giờ này còn đang lưu lạc ở địa ngục, ngã quỷ, súc sinh thì sẽ được siêu thoát, được giải phóng khỏi cảnh giới khổ đau để sinh về cõi Tịnh độ của đức Phật A Di Đà. Con xin thành kính cầu siêu cho tất cả chúng sinh trong tam giới luân hồi, nếu giờ này còn đang gặp khổ đau, phiền não thì sẽ được an ủi, được an vui, được thanh tịnh để sinh về cõi Tịnh độ của đức Phật A Di Đà.

Con xin thành kính cầu siêu cho tất cả những người đã từng giúp đỡ con trong cuộc sống, trong công việc, trong học tập, trong tu tập thì sẽ được báo ơn, được phước lành, được an lành trong cuộc sống hiện tại và tương lai. Con xin thành kính cầu siêu cho tất cả những người đã từng làm khổ con trong cuộc sống, trong công việc, trong học tập, trong tu tập thì sẽ được tha thứ, được hoà giải, được biến ác thành thiện để có thể sống hòa thuận với con và với mọi người. Con xin thành kính cúng dường Tam Bảo và chư Phật Bồ Tát ba cây hương này.

 • Đặt ba cây hương lên lò hoặc trên bàn thờ rồi quỳ xuống.
 • Cầm hoa quỳ xuống và niệm: Con xin cúng dường Tam Bảo và chư Phật Bồ Tát hoa này biểu tượng cho sự thanh khiết của tâm linh.
 • Đặt hoa lên lò hoặc trên bàn thờ rồi quỳ xuống.
 • Cầm nước quỳ xuống và niệm: Con xin cúng dường Tam Bảo và chư Phật Bồ Tát nước này biểu tượng cho sự thanh tịnh của pháp giới.
 • Đặt nước lên lò hoặc trên bàn thờ rồi quỳ xuống.
 • Cầm trái cây, bánh kẹo, rượu, thịt… quỳ xuống và niệm: Con xin cúng dường Tam Bảo và chư Phật Bồ Tát những vật phẩm này biểu tượng cho sự biết ơn và hiếu thảo của con đối với ông bà cha mẹ, tổ tiên và những người đã qua đời. Con xin cầu nguyện cho họ được siêu sinh về cõi Cực Lạc của đức A Di Đà Phật.
 • Đặt những vật phẩm lên lò hoặc trên bàn thờ rồi quỳ xuống.
 • Cầm tấm bảng ghi tên của những người đã qua đời quỳ xuống và niệm:

Con xin cúng dường Tam Bảo và chư Phật Bồ Tát tấm bảng này biểu tượng cho sự tưởng nhớ và tri ân của con đối với hương linh của họ. Con xin cầu nguyện cho họ được an vui trong cõi âm, được thoát khỏi ba độc (tham, sân, si), được tiếp nhận ánh sáng của Phật, được nghe pháp âm của Phật, được gặp gỡ các vị Bồ Tát, được hướng dẫn đến cõi Tịnh độ. Con xin hồi hướng công đức của Tam Bảo và chư Phật Bồ Tát cho họ được siêu thoát khỏi luân hồi.

 • Đặt tấm bảng lên lò hoặc trên bàn thờ rồi quỳ xuống.
 • Tụng kinh Ullambana hoặc kinh Vô Lượng Thọ hoặc kinh Di Đà hoặc kinh Quán Thế Âm hoặc kinh Địa Tạng hoặc kinh Kim Cang hoặc kinh nào khác mà mình tin tưởng có thể giúp cho hương linh được siêu thoát. Trong khi tụng kinh, nên có lòng thành khẩn, niệm nhớ đến hương linh của những người đã qua đời và mong ước cho họ được an lành.
 • Sau khi tụng xong kinh, niệm bài cầu nguyện:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Bổn Nguyện Đại Nhơn Bồ Tát. Nam mô Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Kim Cang Tát Đoả Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp Chư Thiên.

Con xin thành kính tri ân Tam Bảo và chư Phật Bồ Tát đã ban phước cho con được tụng kinh cầu siêu cho hương linh của ông bà cha mẹ, tổ tiên và những người đã qua đời. Con xin thành kính hồi hướng công đức của Tam Bảo và chư Phật Bồ Tát cho hương linh của họ được siêu thoát khỏi luân hồi, được vãng sanh về cõi Cực Lạc của đức A Di Đà Phật. Con xin thành kính hồi hướng công đức của Tam Bảo và chư Phật Bồ Tát cho chúng sinh khắp nơi được giải thoát khỏi khổ đau, được an lạc trong cuộc sống, được vui vẻ trong tu tập, được thành tựu trong niệm Phật.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Bổn Nguyện Đại Nhơn Bồ Tát. Nam mô Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Kim Cang Tát Đoả Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp Chư Thiên.

 • Quỳ xuống và bái lạy Tam Bảo và chư Phật Bồ Tát ba lần.
 • Kết thúc nghi thức cầu siêu.

Ý nghĩa

Nghi Thức Tụng Kinh Cầu Siêu Giải Thoát Linh Hồn
Nghi Thức Tụng Kinh Cầu Siêu Giải Thoát Linh Hồn

Tụng kinh cầu siêu có nhiều ý nghĩa tốt đẹp cho người thực hiện và người được cầu siêu.

 • Đối với người thực hiện, tụng kinh cầu siêu giúp họ có thể bày tỏ lòng hiếu thảo, tưởng nhớ và tri ân đến những người đã qua đời, đặc biệt là ông bà cha mẹ, tổ tiên và những người thân yêu. Đây là một nét đẹp trong văn hóa Việt Nam, thể hiện sự gắn kết giữa các thế hệ và sự trân trọng cuộc sống.
 • Đối với người được cầu siêu, tụng kinh cầu siêu giúp họ có thể được an ủi, được giải tỏa những ân oán, những phiền não, những ác nghiệp khi còn sống. Ngoài ra, tụng kinh cầu siêu còn giúp họ có thể được tiếp nhận công đức của Tam Bảo và chư Phật Bồ Tát, được hướng dẫn đến cõi Tịnh độ, được vãng sanh về cõi Cực Lạc của đức A Di Đà Phật.
Nghi Thức Tụng Kinh Cầu Siêu Giải Thoát Linh Hồn
Nghi Thức Tụng Kinh Cầu Siêu Giải Thoát Linh Hồn

Tụng Kinh Cầu Siêu Giải Thoát Linh Hồn là một nghi thức tâm linh quan trọng trong Phật giáo, không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân và gia đình, mà còn góp phần xây dựng một xã hội an lành và hạnh phúc.

Icare-Plus hi vọng bài viết này hữu ích với bạn.

You may also like

Leave a Comment