Bảo mật thông tin

by iCare

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN – ICARE-PLUS.VN

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT Icare-plus.vn bao gồm: email,

điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các

thông tin mà Icare-plus.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để

Icare-plus.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm

bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch

vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm

thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Icare-plus.vn về những hành vi sử dụng trái phép,

lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải

quyết phù hợp.

2. Phạm vi thu thập thông tin

Sàn giao dịch TMĐT Icare-plus.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao

dịch TMĐT Icare-plus.vn;

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt

động giả mạo Thành viên;

– Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

– Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ

có liên quan đến giao dịch tại Icare-plus.vn.

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT Icare-plus.vn có

trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan

tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành

vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm

vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự

thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành

viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Icare-plus.vn

4. Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

– Công ty TNHH Công Nghệ TCN24H Việt Nam

– Văn phòng giao dịch: Số 58, ngõ 73, Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh

Xuân, Hà Nội.

– Số điện thoại: 0934.049.386 Email: tcn24h@gmail.com

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của

mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của

mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Icare-

plus.vn thực hiện việc này. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Icare-plus.vn sẽ xác nhận lại

thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục hoặc xóa bỏ thông

tin cá nhận khách hàng.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên Icare-plus.vn được Icare-plus.vn cam kết bảo mật

tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Icare-plus.vn. Việc thu thập và sử dụng

thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những

trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin

cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu

cá nhân thành viên, Icare-plus.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng

điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin

hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Icare-plus.vn.

Ban quản lý Icare-plus.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải

cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng

minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp

lý của những thông tin trên. Ban quản lý Icare-plus.vn không chịu trách nhiệm cũng như không

giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông

tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách

hàng

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban

quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Icare-plus.vn đến địa chỉ Công ty hoặc qua email.

Email: tcn24h@gmail.com

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội

dung được phản ánh.

Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày.