Tìm Hiểu Ranks Of Poker Hands Đơn Giản, Dễ Hiểu Nhất

by iCare

Poker là một trong những trò chơi bài phổ biến nhất trên thế giới. Với hàng triệu người chơi và nhiều giải đấu lớn, poker đã trở thành một trò chơi không chỉ vui nhộn mà còn cung cấp cơ hội kiếm tiền. Tuy nhiên, để thành công trong poker, bạn cần hiểu rõ về các bộ sắp xếp của các lá bài. Trong bài viết này, 789bet.co.com sẽ tìm hiểu về các bộ sắp xếp của poker hands – một khía cạnh quan trọng để trở thành một người chơi poker giỏi.

1. High Card (Lá Bài Cao Nhất)

High card là bộ sắp xếp đơn giản nhất và cũng là bộ sắp xếp yếu nhất trong poker. Nếu không có bất kỳ bộ sắp xếp nào khác, người chơi có lá bài cao nhất sẽ thắng. Ví dụ, nếu bạn có lá bài A♥️, và đối thủ của bạn có lá bài 9♦️, bạn sẽ thắng vì A♥️ là lá bài cao nhất.

2. Pair (Đôi)

Pair là bộ sắp xếp tiếp theo trong danh sách. Để có một pair, bạn cần có hai lá bài có cùng một số điểm. Ví dụ, bạn có lá bài J♠️ và J♥️, bạn sẽ có một pair J.

3. Two Pair (Hai Đôi)

Two pair là khi bạn có hai pair trong một tay bài. Ví dụ, bạn có lá bài 5♠️, 5♣️, Q♠️ và Q♥️, bạn sẽ có two pair là 5 và Q.

4. Three of a Kind (Ba Cái)

Three of a kind là khi bạn có ba lá bài có cùng một số điểm. Ví dụ, bạn có lá bài 8♠️, 8♣️ và 8♥️, bạn sẽ có three of a kind là 8.

5. Straight (Sảnh)

Straight là khi bạn có năm lá bài liên tiếp theo thứ tự. Trong trường hợp có nhiều straight trong một tay bài, straight có lá bài cao nhất sẽ thắng. Ví dụ, bạn có lá bài 7♠️, 8♦️, 9♣️, 10♥️ và J♠️, bạn sẽ có straight đến J.

Xem thêm: Đăng ký tài khoản tại 789bet nhanh chóng tại https://789bet.co.com/nap-tien-789bet/ .

6. Flush (Đồng Chất)

Flush là khi bạn có năm lá bài cùng loại. Nếu có nhiều flush trong một tay bài, flush với lá bài cao nhất sẽ thắng. Ví dụ, bạn có lá bài 2♦️, 5♦️, 7♦️, K♦️ và A♦️, bạn sẽ có flush với lá bài cao nhất là A♦️.

7. Full House (Cù Lũ)

Full house là khi bạn có một pair và một three of a kind trong một tay bài. Ví dụ, bạn có lá bài 6♠️, 6♣️, 6♦️, K♠️ và K♥️, bạn sẽ có full house với pair là K và three of a kind là 6.

8. Four of a Kind (Bốn Cái)

Four of a kind là khi bạn có bốn lá bài cùng số điểm. Ví dụ, bạn có lá bài J♣️, J♦️, J♥️ và J♠️, bạn sẽ có four of a kind là J.

9. Straight Flush (Sảnh Thùng)

Straight flush là khi bạn có một straight và tất cả các lá bài đều cùng loại. Nếu có nhiều straight flush trong một tay bài, straight flush với lá bài cao nhất sẽ thắng. Ví dụ, bạn có lá bài 4♥️, 5♥️, 6♥️, 7♥️ và 8♥️, bạn sẽ có straight flush đến 8.

10. Royal Flush (Sảnh Thùng Cao)

Royal flush là bộ sắp xếp mạnh nhất trong poker. Đây là khi bạn có năm lá bài liên tiếp từ 10 đến A và tất cả các lá bài đều cùng loại. Ví dụ, bạn có lá bài 10♠️, J♠️, Q♠️, K♠️ và A♠️, bạn sẽ có royal flush.

Kết luận

Trên đây là các ranks của poker hands từ yếu nhất đến mạnh nhất. Việc hiểu rõ về các ranks này rất quan trọng để trở thành một người chơi poker giỏi. Hãy thực hành và rèn luyện kỹ năng của bạn để trở thành một chiến thắng trong các trận poker tiếp theo của bạn!

You may also like

Leave a Comment