[TÌM HIỂU] Những Từ Nối Trong Tiếng Việt Và Những Điều Cần Biết

by admin

Trong bài viết này, mời bạn đọc cùng Icare-Plus theo dõi và tìm hiểu về Những Từ Nối Trong Tiếng Việt nhé!

Những Từ Nối Trong Tiếng Việt là gì?

Những Từ Nối Trong Tiếng Việt
Những Từ Nối Trong Tiếng Việt

Trong tiếng Việt, những từ nối là những từ được dùng để kết nối các từ, cụm từ, mệnh đề hoặc câu với nhau, tạo ra sự liên kết và trình tự logic cho ngôn ngữ. Những từ nối có thể phân loại thành hai loại chính: liên từ và giới từ.

 • Liên từ là những từ dùng để kết nối các mệnh đề hoặc câu có chức năng ngữ pháp giống nhau trong câu. Ví dụ: và, hoặc, nhưng, vì, nếu, cho nên, …
 • Giới từ là những từ dùng để kết nối các danh từ, đại từ hoặc cụm danh từ với các thành phần khác trong câu. Ví dụ: ở, trong, trên, dưới, với, cho, bởi, …

Những từ nối có vai trò quan trọng trong việc diễn đạt ý tưởng và suy nghĩ của người nói hoặc viết. Nhờ có những từ nối, ngôn ngữ trở nên mượt mà, rõ ràng và sinh động hơn.

Các loại liên từ trong tiếng Việt

Những Từ Nối Trong Tiếng Việt
Những Từ Nối Trong Tiếng Việt

Theo chức năng kết nối của liên từ trong câu, ta có thể chia liên từ thành các loại sau:

 • Liên từ phối hợp: là những liên từ dùng để kết nối các mệnh đề hoặc câu độc lập với nhau. Các mệnh đề hoặc câu được kết nối bởi liên từ phối hợp có thể tồn tại độc lập và không phụ thuộc vào nhau. Các liên từ phối hợp thường được đặt giữa các mệnh đề hoặc câu mà chúng kết nối. Ví dụ:
  • Anh ấy đi học  em ấy đi làm.
  • Bạn có thể ăn cơm hoặc mì.
  • Tôi muốn đi du lịch nhưng tôi không có tiền.
  • Tôi đi sớm  tôi sợ trễ giờ.
  • Nếu bạn cần giúp đỡ thì hãy gọi cho tôi.
 • Liên từ liên hợp: là những liên từ dùng để kết nối một mệnh đề phụ thuộc với một mệnh đề chính trong câu. Mệnh đề phụ thuộc không thể tồn tại độc lập và phải tuân theo quy luật của mệnh đề chính. Các liên từ liên hợp thường được đặt ở đầu mệnh đề phụ thuộc. Ví dụ:
  • Tôi biết rằng anh ấy là bạn tốt của bạn.
  • Tôi sẽ gọi cho bạn khi tôi về nhà.
  • Tôi không thích bánh ngọt bởi vì nó ngọt quá.
  • Tôi sẽ đi du lịch nếu tôi có tiền.
  • Tôi đi sớm để không bị trễ giờ.
 • Liên từ so sánh: là những liên từ dùng để kết nối hai mệnh đề hoặc câu có ý so sánh về đặc điểm, tính chất, mức độ hoặc kết quả của hai sự vật, sự việc hoặc người. Các liên từ so sánh thường được đặt giữa hai mệnh đề hoặc câu mà chúng kết nối. Ví dụ:
  • Anh ấy cao hơn em ấy.
  • Cô ấy học giỏi bằng anh ấy.
  • Tôi thích trà hơn cà phê.
  • Càng ăn càng no.
  • Càng học càng khôn.

Các loại giới từ trong tiếng Việt

Những Từ Nối Trong Tiếng Việt
Những Từ Nối Trong Tiếng Việt

Theo chức năng kết nối của giới từ trong câu, ta có thể chia giới từ thành các loại sau:

 • Giới từ chỉ nơi chốn: là những giới từ dùng để chỉ ra vị trí, hướng, khoảng cách hoặc phạm vi của một sự vật, sự việc hoặc người. Các giới từ chỉ nơi chốn thường được đặt trước danh từ, đại từ hoặc cụm danh từ mà chúng kết nối. Ví dụ:
  • Tôi ở trong nhà.
  • Anh ấy đi đến trường.
  • Cô ấy ngồi cạnh tôi.
  • Tôi đi qua cầu.
  • Tôi học  trường Đại học Quốc gia.
Những Từ Nối Trong Tiếng Việt
Những Từ Nối Trong Tiếng Việt
 • Giới từ chỉ thời gian: là những giới từ dùng để chỉ ra thời điểm, thời gian, thời hạn hoặc tần suất của một sự vật, sự việc hoặc người. Các giới từ chỉ thời gian thường được đặt trước danh từ, đại từ hoặc cụm danh từ mà chúng kết nối. Ví dụ:
  • Tôi sinh vào năm 1990.
  • Anh ấy đi học vào buổi sáng.
  • Tôi sẽ gặp bạn sau khi làm xong bài tập.
  • Tôi đi làm từ thứ hai đến thứ sáu.
  • Tôi tập thể dục mỗi ngày.
 • Giới từ chỉ mục đích: là những giới từ dùng để chỉ ra mục tiêu, lý do, nguyên nhân hoặc kết quả của một sự vật, sự việc hoặc người. Các giới từ chỉ mục đích thường được đặt trước danh từ, đại từ hoặc cụm danh từ mà chúng kết nối. Ví dụ:
  • Tôi đi học để học tập.
  • Anh ấy đi làm  cần tiền.
  • Tôi mua quà cho bạn.
  • Tôi bị ốm bởi thời tiết lạnh.
  • Tôi học tiếng Anh với mục tiêu du lịch.
Những Từ Nối Trong Tiếng Việt
Những Từ Nối Trong Tiếng Việt

Những từ nối trong tiếng Việt là những thành phần ngữ pháp không thể thiếu trong việc giao tiếp và viết lách. Những từ nối giúp cho ngôn ngữ trở nên liền mạch, rõ ràng và sinh động hơn. Bằng cách biết cách sử dụng những từ nối một cách hợp lý và phù hợp, bạn có thể nâng cao khả năng diễn đạt và thuyết phục của mình. Icare-Plus hi vọng bài viết này hữu ích với bạn.

You may also like

Leave a Comment