[TÌM HIỂU] Xây Dựng Nội Dung Cho Bài Tham Luận Hay Về Phát Triển Kinh Tế

by admin

Trong bài viết này, bạn đọc hãy cùng Icare-Plus tìm hiểu các nội dung về Bài Tham Luận Hay Về Phát Triển Kinh Tế nhé!

bài tham luận hay về phát triển kinh tế là gì?

Bài Tham Luận Hay Về Phát Triển Kinh Tế
Bài Tham Luận Hay Về Phát Triển Kinh Tế

Bài tham luận hay về phát triển kinh tế là một hình thức viết bài văn nghị luận, trong đó người viết trình bày quan điểm, kiến thức và giải pháp của mình về một vấn đề kinh tế nào đó. Bài tham luận cần có tính thời sự, tham khảo, phản biện và đề xuất.

Bài tham luận cũng cần có bố cục rõ ràng, gồm các phần: đặt vấn đề, mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, kết luận và tài liệu tham khảo. Bài tham luận thường được sử dụng trong các hội nghị, hội thảo, diễn đàn để trao đổi, thảo luận và chia sẻ kiến thức về các chủ đề kinh tế quan trọng.

Bài Tham Luận Hay Về Phát Triển Kinh Tế
Bài Tham Luận Hay Về Phát Triển Kinh Tế

Mẫu Bài Tham Luận Hay Về Phát Triển Kinh Tế

Bài Tham Luận Hay Về Phát Triển Kinh Tế
Bài Tham Luận Hay Về Phát Triển Kinh Tế

Phát triển kinh tế là một trong những mục tiêu quan trọng của mọi quốc gia và vùng lãnh thổ. Phát triển kinh tế không chỉ mang lại sự giàu có, ổn định, hạnh phúc cho người dân, mà còn góp phần nâng cao vai trò, uy tín, an ninh và quốc phòng của đất nước trên thế giới. Tuy nhiên, phát triển kinh tế cũng đặt ra nhiều thách thức và yêu cầu cao đối với các nhà lãnh đạo, quản lý và nhân dân. Đó là cần phải có một chiến lược phát triển kinh tế khoa học, hiệu quả, bền vững, phù hợp với điều kiện và tiềm năng của từng địa phương, khu vực và toàn quốc.

Cần phải có sự phối hợp hài hòa giữa các ngành, các cấp, các đối tác trong và ngoài nước trong việc thực hiện các chính sách, kế hoạch và dự án phát triển kinh tế. Cần phải có sự đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả của sản xuất kinh doanh. Cần phải có sự quan tâm, đầu tư và phát triển các nguồn lực nhân lực, tài nguyên thiên nhiên, môi trường sống và văn hóa xã hội. Và cần phải có sự tham gia tích cực, ý thức trách nhiệm và lợi ích của toàn dân trong công cuộc phát triển kinh tế.

Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, có nhiều thành tựu và tiềm năng trong lĩnh vực kinh tế. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam, kinh tế Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc, đạt được những con số ấn tượng. Theo số liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất thế giới trong thập kỷ qua. 

Năm 2020, khi đại dịch COVID-19 gây ra khủng hoảng toàn cầu, Việt Nam là một trong số ít quốc gia duy trì được tăng trưởng GDP dương2. Năm 2021, Việt Nam được dự báo sẽ có tăng trưởng GDP khoảng 6-7%, cao hơn mức trung bình của khu vực Đông Nam Á và thế giới. Việt Nam cũng đã có những bước chuyển mình từ một nền kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ, từ một nền kinh tế thuần túy định hướng thị trường sang một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, từ một nền kinh tế kém cạnh tranh sang một nền kinh tế hội nhập và hợp tác quốc tế. Việt Nam cũng đã giảm đáng kể tỷ lệ nghèo, nâng cao đời sống, an sinh và phúc lợi cho người dân, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Tuy nhiên, phát triển kinh tế của Việt Nam cũng còn nhiều hạn chế và khó khăn. Một số trong số đó là: Nền kinh tế còn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố bên ngoài, như xuất khẩu, du lịch, đầu tư nước ngoài, giá cả thế giới. Năng lực cạnh tranh còn thấp, chất lượng sản phẩm còn kém, giá trị gia tăng còn thấp. Cơ cấu kinh tế còn chưa hợp lý, chưa phản ánh đúng tiềm năng và lợi thế của từng vùng miền. Công nghệ và khoa học còn lạc hậu, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển và đổi mới. Nguồn lực nhân lực còn thiếu hụt, chất lượng và trình độ còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của thời đại. Tài nguyên thiên nhiên còn bị khai thác quá mức, gây ô nhiễm và suy thoái môi trường. Văn hóa xã hội còn có những biểu hiện tiêu cực, ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và vật chất của người dân.

Để khắc phục những hạn chế và khó khăn trên, Việt Nam cần phải có những giải pháp phát triển kinh tế mạnh mẽ, toàn diện và bền vững. Một số giải pháp có thể đề xuất như sau:

  • Tiếp tục duy trì ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, duy trì sự cân bằng của ngân sách nhà nước và thanh toán quốc tế.
  • Tăng cường cải cách thể chế, hoàn thiện khung pháp lý, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch và công bằng cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
  • Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng các công nghiệp chiến lược có giá trị gia tăng cao, như công nghệ thông tin, sinh học, hàng không vũ trụ, năng lượng tái tạo.
  • Phát triển các ngành dịch vụ có tiềm năng và lợi thế, như du lịch, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao.
  • Phát huy vai trò của nông nghiệp là ngành kinh tế mũi nhọn, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng và hiệu quả của đầu tư công và tư nhân, ưu tiên đầu tư vào các lĩnh vực có vai trò then chốt cho phát triển kinh tế, như hạ tầng, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ.
  • Tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế, thực hiện hiệu quả các cam kết trong các hiệp định thương mại tự do, khai thác tối đa các cơ hội từ các thị trường lớn và tiềm năng, như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ.
  • Phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế và xã hội, giữa phát triển và bảo vệ môi trường, giữa hiện tại và tương lai. Đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, đặc biệt là những người thuộc các đối tượng chính sách, khó khăn và thiệt thòi. Thực hiện công bằng xã hội, phân phối lại thu nhập hợp lý, giảm bất bình đẳng và nghèo đói. Bảo vệ và cải thiện môi trường sống, phòng chống biến đổi khí hậu, ứng phó với các thiên tai và dịch bệnh. Tôn trọng và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng một nền văn hóa tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc.
  • Tăng cường vai trò của nhân dân trong phát triển kinh tế, thực hiện dân chủ ở cơ sở, nâng cao ý thức trách nhiệm và lợi ích của toàn dân. Tạo điều kiện cho người dân tham gia vào quá trình ra quyết định, thực hiện và giám sát các chính sách, kế hoạch và dự án phát triển kinh tế. Khuyến khích người dân sáng tạo, khởi nghiệp, làm giàu theo pháp luật. Tôn vinh những người có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh và đóng góp cho phát triển kinh tế.

Việt Nam đang phát triển như thế nào so với các quốc gia khác?

Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, có nhiều thành tựu và tiềm năng trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa và quốc tế. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất thế giới trong thập kỷ qua. Năm 2020, khi đại dịch COVID-19 gây ra khủng hoảng toàn cầu, Việt Nam là một trong số ít quốc gia duy trì được tăng trưởng GDP dương. 

Năm 2021, Việt Nam được dự báo sẽ có tăng trưởng GDP khoảng 6-7%, cao hơn mức trung bình của khu vực Đông Nam Á và thế giới. Việt Nam cũng đã có những bước chuyển mình từ một nền kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ, từ một nền kinh tế thuần túy định hướng thị trường sang một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, từ một nền kinh tế kém cạnh tranh sang một nền kinh tế hội nhập và hợp tác quốc tế. Việt Nam cũng đã giảm đáng kể tỷ lệ nghèo, nâng cao đời sống, an sinh và phúc lợi cho người dân, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

So sánh với các quốc gia khác, Việt Nam có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Theo chỉ số phát triển con người (HDI) của Liên Hợp Quốc, Việt Nam xếp thứ 117 trên 189 quốc gia và vùng lãnh thổ vào năm 2019, thuộc nhóm các quốc gia có HDI ở mức trung bình. Tuy nhiên, so với các quốc gia cùng nhóm, Việt Nam có HDI cao hơn trung bình (0,704 so với 0,634). Ngoài ra, Việt Nam cũng có HDI cao hơn một số quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao hơn, như Trung Quốc (0,761 so với 0,761), Indonesia (0,718 so với 0,718) hay Philippines (0,718 so với 0,718). Điều này cho thấy Việt Nam đã sử dụng hiệu quả nguồn lực để cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.

Mặt khác, Việt Nam cũng còn đối mặt với nhiều thách thức và rủi ro trong quá trình phát triển. Theo Báo cáo Phát triển Con người 2020 của Liên Hợp Quốc, Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Nếu tính đến yếu tố này, chỉ số phát triển con người của Việt Nam sẽ giảm xuống còn 0,664. Ngoài ra, Việt Nam cũng cần phải đối phó với các vấn đề như: sự chênh lệch giữa các vùng miền, giữa thành thị và nông thôn, giữa các đối tượng dân cư; sự phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu, đầu tư nước ngoài và giá cả thế giới; năng lực cạnh tranh, chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm còn thấp; công nghệ và khoa học còn lạc hậu; nguồn lực nhân lực còn thiếu hụt và chất lượng còn thấp; tài nguyên thiên nhiên còn bị khai thác quá mức và gây ô nhiễm môi trường; văn hóa xã hội còn có những biểu hiện tiêu cực.

Bài Tham Luận Hay Về Phát Triển Kinh Tế
Bài Tham Luận Hay Về Phát Triển Kinh Tế

Trên đây là những thông tin liên quan về Bài Tham Luận Hay Về Phát Triển Kinh TếIcare-Plus tổng hợp được. Hi vọng những chia sẻ trên đây sẽ hữu ích với bạn.

You may also like

Leave a Comment