Giải quyết tranh chấp

Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại – ICARE-PLUS.VN
Icare-plus.vn và đối tác cung cấp dịch vụ có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của
Thành viên liên quan đến giao dịch tại website Icare-plus.vn.
Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc chất lượng dịch vụ không đúng với mô tả, địa
điểm không tồn tại hoặc có dấu hiệu lừa đảo,…. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Icare-plus.vn
sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của Thành viên tùy theo mức độ, Icare-
plus.vn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

Các bước giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại
Thành viên có thể gửi ý kiến đóng góp hoặc đơn khiếu nại bằng các hình thức sau:
– Gửi thư qua đường bưu điện về địa chỉ trụ sở chính của Icare-plus.vn (Trong nội dung
thư ghi rõ những vấn đề Thành viên cần khiếu nại và một số thông tin tài liệu liên quan để hỗ trợ
cho việc xử lý và giải quyết khiếu nại).
– Người mua gửi khiếu nại tại địa chỉ:
Công ty TNHH Công Nghệ TCN24H Việt Nam
Văn phòng giao dịch: Số 58, ngõ 73, Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh
Xuân, Hà Nội.
Số điện thoại: 0934.049.386 – Email: tcn24h@gmail.com

Bước 2: Phân tích, đánh giá
Trong vòng 24 giờ (không kể ngày Thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết) kể từ ngày tiếp nhận đơn
khiếu nại, Icare-plus.vn sẽ tiến hành điều tra, xác minh, phân tích và đánh giá đơn khiếu nại của
Thành viên bằng cách xác thực lại thông tin với đối tác về trường hợp đó cũng như nếu thấy tính
chất nghiêm trọng, chúng tôi sẽ yêu cầu các bên cung cấp them bằng chứng, chứng từ chứng
minh cho vụ việc.

Bước 3: Tổng hợp thông tin và giải quyết khiếu nại
Sau khi xác minh rõ vấn đề khiếu nại, Icare-plus.vn sẽ tổng hợp thông tin và căn cứ theo
quy định của Icare-plus.vn để xử lý và giải đáp khiếu nại của khách hàng.

Bước 4: Trả lời khách hàng
Trong vòng 24 giờ làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại, Icare-plus.vn sẽ có phản hồi
cho Thành viên thông qua những phương tiện khác như email, điện thoại. Nếu khiếu nại có tính
chất phức tạp và cần thêm thời gian để giải quyết và trả lời cho Thành viên một cách rõ ràng,
Icare-plus.vn sẽ trực tiếp liên hệ với khách hàng để gia hạn thời gian trả lời.

Bước 5: Kết thúc

Icare-plus.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ
quyền lợi của người mua (người tiêu dùng). Vì vậy, đề nghị các thành viên bán dịch vụ trên sàn
cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến dịch vụ. Mọi hành
vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước
pháp luật.

Các bên bao gồm người cung cấp dịch vụ, người mua sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong
việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người cung cấp dịch vụ cần có trách nhiệm cung cấp văn
bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. Đối
với Icare-plus.vn sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến người mua và người cung
cấp dịch vụ nếu được người mua hoặc người cung cấp dịch vụ (liên quan đến tranh chấp đó) yêu
cầu.

Sau khi người cung cấp dịch vụ, người mua đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách
nhiệm báo lại cho ban quản trị Icare-plus.vn. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn
mà lỗi thuộc về người cung cấp dịch vụ: Icare-plus.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản
hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Icare-plus.vn
sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về dịch vụ của người cung cấp dịch vụ đó trên Icare-plus.vn
đồng thời yêu cầu người cung cấp dịch vụ bồi hoàn cho khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa
thuận với khách hàng.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát
sinh từ giao dịch giữa 2 bên người mua, người cung cấp dịch vụ, thì một trong 2 bên người mua
và người cung cấp dịch vụ sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm
đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.